Field hockey players in action at the Sultan Azlan Shah Cup tournament held in Ipoh, Malaysia between 5-13 May 2007.

Ang mga magdudula sa hockey sa natad sa aksyon sa Sultan Azlan Shah Cup nga gipasiugdahan sa Ipoh, Malaysia taliwala sa 5-13 Mayo 2007

Belgrade, Serbia November 17, 2016

Belgrade, Serbia Nobyembre 17, 2016

France, Yvelines, a sports ground in Les Mureaux

Ang France, Yvelines, usa ka sports ground sa Les Mureaux

4

Artipisyal nga pagbutang berde nga sports grass court