Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

artipisyal nga balili nagpaubus sa kasagbutan nga tugkaran sa likod sa balay

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

nga nagbutang artipisyal nga balilihan sa yuta nga synthetic turf lawn

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Ang berdeng balilihan sa lawn tupad sa usa ka lanaw, palma ug mga berde nga mga kahoy nga naa sa likud sa ilawom sa madag-umon nga langit sa tanaman sa publiko nga parke